De top 10 meest vervuilende bedrijven van Nederland

Nederland, bekend om zijn vooruitstrevende klimaatdoelen, staat desondanks voor de uitdaging van zware industriële activiteiten die bijdragen aan luchtverontreiniging en klimaatverandering. In dit artikel zoomen we in op de top 10 meest vervuilende bedrijven van Nederland, gericht op twee cruciale aspecten van milieubelasting: stikstofoxiden (NOx) en koolstofdioxide (CO2).

De Top 10 Meest Vervuilende Bedrijven van Nederland

Nederland, bekend om zijn vooruitstrevende klimaatdoelen, staat desondanks voor de uitdaging van zware industriële activiteiten die bijdragen aan luchtverontreiniging en klimaatverandering. In dit artikel zoomen we in op de top 10 meest vervuilende bedrijven van Nederland, gericht op twee cruciale aspecten van milieubelasting: stikstofoxiden (NOx) en koolstofdioxide (CO2).

De Top 10 Grootste Uitstoters van Stikstofoxiden (NOx)

Stikstofoxiden vormen een directe bedreiging voor de luchtkwaliteit en de volksgezondheid. Hier presenteren we de top 10 bedrijven in Nederland die het meest bijdragen aan de uitstoot van stikstofoxiden, gerangschikt op basis van de hoeveelheid uitgestoten NOx in kilogrammen.

Van lokale energiecentrales tot grote industriële complexen, deze lijst belicht de impact van verschillende sectoren op de luchtkwaliteit. Deze lijst is in 2022 opgesteld door de rijksoverheid. De volledige lijst kan hier gelezen worden.

10. Rijnmond Energie – 0,81 miljoen kg

Rijnmond Energie staat op de tiende plaats met een NOx-uitstoot van 0,81 miljoen kilogram. De activiteiten van dit bedrijf hebben merkbare gevolgen voor de lokale luchtkwaliteit en vragen om aandacht voor milieubeheer.

9. Esso Nederland – 1,05 miljoen kg

Op de negende plaats vinden we Esso Nederland, met een NOx-uitstoot van 1,05 miljoen kilogram. De impact van Esso op de luchtkwaliteit vereist serieuze overwegingen voor emissiereductie.

8. Shell Nederland Chemie – 1,06 miljoen kg

Met een NOx-uitstoot van 1,06 miljoen kilogram staat Shell Nederland Chemie op de achtste plaats. De activiteiten van dit bedrijf dragen bij aan de luchtvervuiling en benadrukken de noodzaak van duurzame praktijken.

Meest vervuilende bedrijven Nederland

7. BP Rotterdam – 1,29 miljoen kg

BP Rotterdam bezet de zevende plaats met een NOx-uitstoot van 1,29 miljoen kilogram. De emissies van BP dragen bij aan de algehele luchtverontreiniging in Nederland.

6. RWE Eemshaven – 1,38 miljoen kg

Op de zesde plaats staat RWE Eemshaven met een NOx-uitstoot van 1,38 miljoen kilogram. De significante bijdrage van RWE aan stikstofoxide-emissies onderstreept de noodzaak van milieuvriendelijke praktijken.

5. Shell Nederland Raffinaderij – 1,99 miljoen kg

De Shell Nederland Raffinaderij staat op de vijfde plaats met een NOx-uitstoot van 1,99 miljoen kilogram. De impact van Shell op de luchtkwaliteit benadrukt de dringende behoefte aan emissiereductiemaatregelen.

4. Chemelot – 2,12 miljoen kg

Chemelot bezet de vierde plaats met een NOx-uitstoot van 2,12 miljoen kilogram. De activiteiten van Chemelot hebben een aanzienlijke invloed op de luchtkwaliteit en vereisen duurzame oplossingen.

3. Dow Benelux BV – 2,14 miljoen kg

Dow Benelux BV staat op de derde plaats met een NOx-uitstoot van 2,14 miljoen kilogram. De emissies van Dow Benelux hebben ernstige gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

2. Schiphol – 3,63 miljoen kg

Schiphol staat op de tweede plaats met een indrukwekkende NOx-uitstoot van 3,63 miljoen kilogram. De luchthaven speelt een cruciale rol in de luchtverontreiniging in Nederland.

1. Tata Steel – 6,03 miljoen kg

Tata Steel staat bovenaan de lijst als de grootste stikstofoxide-uitstoter in Nederland, met een aanzienlijke emissie van 6,03 miljoen kilogram. De impact op de lokale gemeenschappen en het milieu is aanzienlijk.

De Top 10 meest vervuilende bedrijven van Nederland (CO2)

Koolstofdioxide, een belangrijke factor in klimaatverandering, komt voort uit diverse industriële activiteiten. De tweede lijst richt zich op de top 10 algemene uitstoters van CO2 in Nederland, met aandacht voor bedrijven die een significante rol spelen in de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

Van energiecentrales tot petrochemische installaties, deze grote vervuilers zijn cruciaal in de discussie over emissiereductie en de overgang naar duurzamere praktijken. Deze lijst is in 2021 opgesteld door de Nederlandse emissie autoriteit.

10. Enecogen

Enecogen, op de tiende plaats, is een energiecentrale gelegen in de Rotterdamse haven. Deze centrale, een joint venture tussen E.ON en GDF Suez, is gespecialiseerd in het opwekken van elektriciteit. Met een focus op efficiënte energieopwekking draagt Enecogen echter aanzienlijk bij aan de totale CO2-uitstoot in Nederland.

9. BP

BP, op de negende plaats, is wereldwijd bekend als een van de grootste olie- en gasmaatschappijen. In Nederland is BP actief met raffinaderijen en chemische installaties, wat resulteert in substantiële CO2-emissies. Het bedrijf staat voor de uitdaging om emissiereductie en duurzame energiealternatieven te integreren.

8. RWE Maasbracht

RWE Maasbracht, op de achtste plaats, is een van de locaties van energiebedrijf RWE in Nederland. De centrale in Maasbracht speelt een rol in elektriciteitsopwekking, maar de bijbehorende CO2-uitstoot benadrukt de noodzaak voor transitie naar schonere energiebronnen.

7. Vattenfall Eemshaven

Vattenfall Eemshaven, op de zevende plaats, vertegenwoordigt een belangrijke schakel in de energie-infrastructuur van Nederland. Als onderdeel van het Zweedse energiebedrijf Vattenfall staat deze locatie bekend om zijn elektriciteitsproductie, maar het draagt ook bij aan de nationale CO2-uitstoot.

6. RWE Eemshaven

RWE Eemshaven, op de zesde plaats, is een andere vestiging van het Duitse energiebedrijf RWE in Nederland. De elektriciteitscentrale draagt bij aan de energiebehoefte van Nederland, maar de CO2-emissies vormen een uitdaging voor duurzame energietransitie.

5. Esso

Esso, op de vijfde plaats, is een bekende speler in de olie- en gasindustrie en opereert raffinaderijen en chemische installaties in Nederland. De CO2-uitstoot van Esso benadrukt de industrie-afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de noodzaak om over te stappen naar groenere alternatieven.

4. Uniper

Uniper, op de vierde plaats, is een internationaal energiebedrijf met activiteiten in Nederland, waaronder elektriciteitsopwekking. Het bedrijf staat voor de uitdaging om de CO2-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd te voldoen aan de groeiende energiebehoeften van het land.

3. Vattenfall

Vattenfall, op de derde plaats, is een Zweeds energiebedrijf dat actief is in Nederland. Hoewel het zich inzet voor duurzame energieprojecten, blijft de CO2-uitstoot van Vattenfall aanzienlijk vanwege de bredere energieportfolio.

2. Shell

Shell, op de tweede plaats, is wereldwijd een van de grootste olie- en gasmaatschappijen. De Nederlandse activiteiten van Shell, met raffinaderijen en chemische fabrieken, maken het tot een belangrijke bijdrager aan de nationale CO2-uitstoot. Het bedrijf staat voor de uitdaging om de overgang naar duurzame energie te versnellen.

1. Tata Steel

Tata Steel, bovenaan de lijst, is een belangrijke speler in de Nederlandse staalindustrie. De CO2-uitstoot van Tata Steel is aanzienlijk, wat aandringt op innovatieve benaderingen en technologieën om de klimaatimpact van de staalproductie te verminderen.

Disclaimer: Deze blogpost bevat algemene informatie en is niet bedoeld als professioneel advies. Raadpleeg altijd een deskundige voor specifiek advies over energiebronnen en duurzame oplossingen.

Interessant? Deel dit Artikel!
Thomas van Hooft
Thomas van Hooft

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *