Waterstof CV ketel | Geweldig Alternatief Voor de Toekomst?

De waterstof CV ketel heeft grote potentie om onze huizen in de toekomst op een duurzame manier te verwarmen. Er komt bij de verbranding van waterstof namelijk geen CO2 vrij. Voordat het zover is, zullen er nog een aantal ontwikkelingsjaren nodig zijn. In dit artikel kom je erachter wat de huidige status van de waterstof ketel is, de voor- en nadelen ervan en hoe jij je hier het best op kunt voorbereiden!

Wat is Waterstof?

In het kort is waterstof een molecuul dat bestaat uit twee waterstof (H2) atomen; het is het kleinste molecuul dat er bestaat. Afhankelijk van hoe waterstof wordt geproduceerd, wordt het groene, grijze of blauwe waterstof genoemd. Idealiter zouden we zoveel mogelijk groene waterstof hebben, omdat dit de meest milieuvriendelijke waterstof is.

Waterstof CV ketel Werking

Een normale CV ketel verwarmt door verbranding van aardgas. Een waterstof cv ketel werkt volgens hetzelfde principe, maar verbrand waterstofgas in plaats van aardgas. Waterstofgas is brandbaar wanneer dit in contact wordt gebracht met zuurstof (O2). Bij de verbranding komt warmte vrij, met als bijproduct water. Hierdoor is waterstofgas zeer geschikt als vervanging voor aardgas.

Verbruik Waterstofketel

Het verbruik van een waterstof CV ketel is qua volume lager dan van een CV ketel op aardgas. Dit komt omdat waterstof een hogere energiedichtheid heeft dan normaal gas. Waterstof heeft een energiedichtheid van 120 Megajoule per kilogram (MJ/kg). Aardgas heeft een energiedichtheid van slechts 45 MJ/kg, bijna 3 keer minder. Dit betekend dat voor elke kg aardgas die nodig is om een huis te verwarmen, er slechts 375 gram waterstof nodig is om tot dezelfde verwarmingscapaciteit te komen.

Kosten Waterstof CV ketel voor Verwarmen Huis

Een kilo waterstof is (veel) duurder dan een kilo aardgas. Op dit moment (Q2 2024) kost een kilo waterstof ongeveer €20,- en een kilo aardgas kost €1,14.

Om de prijs en het verbruik van een kilo aardgas te berekenen hebben we een kubieke meter (m3) omgerekend naar kg met omrekeningsfactor van 0,829.

In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen aardgas en waterstof voor een gemiddeld gezin weergegeven. De prijs van waterstof is op dit moment nog te hoog, waardoor de kosten per jaar 7 keer hoger uitvallen ten opzichte van aardgas. Het grote voordeel van waterstof is dat de CO2-uitstoot verlaagd kan worden naar nul.

Verschil-Prijs-Aardgas-en-Waterstof-CV-Ketel
* Bij gebruik van groene waterstof.
** Er is bij deze berekening geen rekening gehouden met eventuele belastingen en toeslagen omdat dit moeilijk te voorspellen variabelen zijn.

Hoe zit het met de Infrastructuur van Waterstof?

Voordat het overgrote deel van onze huizen verwarmt kan worden met een waterstof cv ketel, moet er eerst voldoende capaciteit komen om waterstof naar de huizen te transporteren. Het goede nieuws is dat ons aardgas netwerk al geschikt is om waterstof te transporteren! (Bron)

De basis van de infrastructuur bestaat dus al, maar de productie van waterstof zal de komende jaren flink opgeschroeft moeten worden om aan de steeds groter wordende vraag te kunnen voldoen. Door toenemende productie zal de prijs per kilogram steeds verder afnemen. De overheid kan ook bijdragen door subsidies en/of belastingvoordelen in te zetten om het gebruik van waterstof te promoten.

Is een Waterstofketel Beter dan een Warmtepomp?

Aangezien een cv ketel op groene waterstof geen CO2-uitstoot heeft, is deze in staat een zeer positief CO2-emissie profiel te krijgen. Een warmtepomp verbruikt stroom, en deze stroom kan zowel groen als grijs zijn. Volledig groene stroom (zonnepanelen) zal de warmtepomp ook een erg positief emissieprofiel geven.

Een echte 1-op-1 vergelijking is ingewikkeld omdat dit afhankelijk is van het percentage “groene” componenten die er gebruikt worden. Op dit moment is een warmtepomp echter een stuk goedkoper in gebruik, en heeft daarom de voorkeurskeuze. De verwachting is wel dat in de toekomst de waterstof cv ketel steeds aantrekkelijker geprijst gaat worden en daarmee een goede aanvulling zal zijn op de warmtepomp.

Duurzame-stroom

H2-ready CV ketel aanschaffen?

De prijs van waterstof is op dit moment nog te hoog om de aanschaf van een waterstofketel te verantwoorden. Daarbij komt dat er een nieuwe cv-ketel aangeschaft moet worden. Nefit Bosch beloofd in 2025 met een H2-ready CV-ketel te komen welke net zo duur zal zijn als een normale cv-ketel. Het zou slechts een uur kosten om hem om te zetten van aardgas naar waterstof. Op die manier zul jij goed voorbereid zijn voor een transitie naar waterstof!

Ad van Wijk, Hoogleraar toekomstige energiesystemen TU Delft, adviseert om een H2-ready cv ketel te kopen indien dit tot de mogelijkheden behoort. “Er zal genoeg groene waterstof zijn” zegt hij, mede doordat we in de toekomst grote windturbines tot wel 8 Gigawatt kunnen gaan inzetten om groene waterstof te produceren.

Proefproject Waterstof CV Ketel in de Praktijk

Netbeheerder Liander heeft een jaar geleden goedkeuring gekregen van de ACM voor een proefproject in Lochem waarbij 10 woningen een combiketel krijgen die waterstof verbruiken. De gasleidingen in de huizen worden voortaan gebruikt voor waterstof in plaats van aardgas.

De huishoudens betalen tijdens dit project net zo veel voor de verbruikte waterstof als dat ze voor aardgas zouden betalen. Dit soort projecten zijn cruciaal voor de opbouw van kennis over waterstof als energiebron voordat het op grote schaal uitgerold kan worden.

Conclusie

Waterstofketels zullen naast (hybride) warmtepompen, een mooi alternatief zijn voor aardgas. Dit gezegd hebbende, zal de transitie naar waterstof niet van de ene op de andere dag gedaan zijn. De grootste uitdagingen liggen in het verminderen van de kosten van waterstof, en de infrastructuur.

De overheid zal bereid moeten zijn om zijn steentje hieraan bij te dragen. Op termijn kunnen waterstof cv ketels een grote positieve bijdrage leveren om de klimaatdoelstellingen van Nederland en Europa te realiseren.

Disclaimer: Deze blogpost bevat algemene informatie en affiliate links. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel advies. Raadpleeg altijd een deskundige voor specifiek advies over onderwerpen als duurzaamheid, energiebronnen, milieu & klimaat.

Interessant? Deel dit Artikel!
Thomas van Hooft
Thomas van Hooft

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *