Wat is Groen Gas? | Is er een Verschil met Aardgas?

De term groen gas komt steeds vaker voor, en mag niet verward worden met biogas. In dit artikel leer je wat groen gas precies is, je leert wat de verschillen zijn tussen aardgas, groen gas en biogas. Ook kom je te weten waar we het precies voor gebruiken en hoe het wordt toegepast.

Wat is de Chemische Samenstelling van Groen Gas en Aardgas?

Aardgas en groen gas zijn twee verschillende brandstoffen, echter is de chemische samenstelling van beide gassen hetzelfde, het hoofdbestanddeel is namelijk methaan (CH4). De exacte concentratie methaan kan verschillen in beide gassen, maar ligt gemiddeld tussen 80-90% methaan. Omdat de chemische samenstelling hetzelfde is kunnen aardgas en groen gas 1 op 1 uitgewisseld worden. Hier zijn geen aanpassingen voor nodig aan het net, of aan de apparaten die gas gebruiken. 

Groen-gas-container

Omdat beide gassen dezelfde chemische samenstelling hebben maar groen gas aanzienlijk beter is voor het milieu, zijn er afspraken gemaakt in het klimaatakkoord om de productie van biogas de komende jaren te gaan verhogen. Om biogas te verkrijgen, moeten er eerst wel een aantal stappen worden doorlopen, hoe dit gaat lees je in de volgende paragraaf.

Hoe wordt Groen Gas Gemaakt?

Groen gas wordt gemaakt door nabehandeling van biogas. Biogas wordt gewonnen uit biomassa en bestaat voornamelijk uit methaangas (65%) en uit CO2 (35%). De exacte samenstelling kan variëren afhankelijk van de biomassa waaruit het gas verkregen wordt. Het methaangehalte uit Maissilage is bijvoorbeeld 52%, uit kippenmest 62% en uit suikerbieten wordt biogas gewonnen met een methaangehalte van wel 72%. 

Veruit de grootste hoeveelheid biogas wordt verkregen uit Mais- en gras silage, en “geheleplantsilage” ofwel GPS. Belangrijk om te noemen is dat dit afvalstromen zijn waar normaal gesproken niets nuttigs meer mee gedaan zou worden.

Duurzame-stroom

Biogas wordt gemaakt met een vergistingsproces. Bij dit proces worden bacteriën gebruikt om de biomassa af te breken. Tijdens dit proces komt een mengsel van methaangas en koolstofdioxide (CO2) vrij, wat biogas wordt genoemd. Dit type heeft echter nog een andere samenstelling dan aardgas, en wordt nabehandeld tot groen gas, zodat het dezelfde eigenschappen heeft als aardgas. 

Hoofdzakelijk wordt er een hoeveelheid CO2 uitgehaald om tot dezelfde concentratie methaangas te komen als aardgas. Onder deze nabehandeling valt ook het toevoegen van Tetrahydrothiofeen (THT) wat zorgt voor de karakteristieke geur van het gas.

Waar worden Aardgas en Groen Gas voor gebruikt?

Beide soorten worden in feite voor dezelfde toepassingen gebruikt, omdat groen gas aan het aardgas wordt bijgemengd. Aardgas wordt van oudsher voor vele toepassingen gebruikt, zoals: huishoudelijk gebruik (koken, CV-ketel), als brandstof voor voertuigen, voor elektriciteitsopwekking en in de industrie.

Wanneer groen gas bij het aardgas wordt bijgemengd, zal het automatisch ook voor al deze toepassingen gebruikt worden. De kans is groot dat je op dit moment al een deel groen gas gebruikt wanneer je aan het koken bent of voor het verwarmen van je huis.

Ongeveer 40% van het totale gasverbruik in Nederland wordt gebruikt voor elektriciteitsopwekking, de rest wordt gebruikt voor de overige toepassingen. Begin 2023 bedroeg de verhouding van biogas ten opzichte van aardgas slechts 2% (Bron)

Omdat het kabinet heeft geconcludeerd dat biogas sterk kan bijdragen aan de klimaatdoelen, is het doel gesteld dat het aardgas in 2030 voor 20% moet worden bijgemengd met groen gas. Dit komt neer op een vertienvoudiging van de productie van biogas: 2 miljard m3, dit is vooralsnog een ambitieus doel.

Is Biogas Duurder dan Aardgas?

Groen gas is duurder dan aardgas. Dit komt doordat de verschillende productiestappen duurder zijn, maar ook omdat biogas nog op veel kleinere schaal wordt geproduceerd. Ook moet er voor groen gas een garantie van oorsprong (GvO) worden gemaakt. Dit is een certificaat wat aangeeft dat het aan de eisen voldoet om het als groen gas te mogen verkopen.

De gasprijs kan erg volatiel zijn, zeker de afgelopen jaren hebben we dit gemerkt. Dit geld voor beide gassen. De prijs van beide beweegt ook mee met de volatiliteit in de markt. In algemene zin is groen gas 9-10 cent per m3 duurder dan aardgas. Omdat het maar voor een kleine hoeveelheid wordt bijgemengd met aardgas merk je hier niet veel van op de energierekening. Op termijn zal de productie van biogas steeds goedkoper worden en hierdoor ook meer richting de prijs van aardgas gaan.

Hoeveel Gas Verbruiken we in Nederland?

In Nederland wordt ten opzichte van andere Europese landen veel gas verbruikt. Wel is het gasverbruik de laatste jaren aan het dalen, omdat er steeds meer alternatieven komen. Zo is er een wet gekomen dat per 1 Juli 2018 alle nieuwbouwhuizen geen aardgasaansluiting meer mogen hebben. Vooral in 2022 was er een flinke dip in het totale gasverbruik (31 miljard m3). Een overzicht van het totale gasverbruik is te zien in de onderstaande grafiek.

Aardgasverbruik-in-Nederland-2
Aardgasverbruik in nederland sinds 1970 (Bron).

Zoals te zien in de grafiek zat het aardgasverbruik in Nederland van 1970 tot 2010 in een lichte stijging. Sinds 2010 (53 miljard m3) is de gasconsumptie weer in een dalende trend terecht gekomen. In 2022 was het gasverbruik zelfs bijna 20% lager dan in 2021, dit kwam doordat de gasprijs in dit jaar extreem hoog werd vanwege de oorlog in Oekraïne. De verwachting is wel dat de dalende trend vanaf 2010 de komende jaren door zal zetten. In onderstaande grafiek zie je waaruit het totale gasverbruik de afgelopen jaren is opgebouwd.

Aardgasverbruik-in-Nederland
Aardgasverbruik in Nederland de afgelopen jaren per sector.

Is Groen Gas Beter voor het Milieu dan Aardgas?

Het zal je na het lezen van dit artikel waarschijnlijk al duidelijk zijn, maar groen gas is beter voor het milieu dan aardgas. Het liefst zouden we zoveel mogelijk aardgas vervangen door biogas, omdat de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van groen gas niet bijdraagt aan het broeikaseffect. 

Dit komt omdat het CO2 wat vrijkomt bij de verbranding van groen gas normaal gesproken uitgestoten zou worden in de natuur op een manier waar het niet nuttig gebruikt zou worden. In feite stoot je dus afgevangen CO2 uit wat al afkomstig was vanuit een afvalstroom. 

Dit maakt dat je eigenlijk ook zou kunnen zeggen dat je door het gebruik van groen gas, netto juist een negatieve CO2 uitstoot kunt bereiken.

Kan Groen Gas Aardgas Volledig Vervangen?

Omdat wij in Nederland het overgrote deel van onze huizen op gas verwarmen en dus veel verbruiken, is de verwachting dat na opschaling de komende jaren de capaciteit voor biogas nog altijd te laag zal blijven om aardgas volledig te vervangen.

Guidehouse heeft een onderzoek gedaan naar de totale groen gas capaciteit door vergisting, deze zal in 2030 naar verwachting 1,3 miljard m3 zijn. Hierbij is uitgegaan van het technisch-economisch potentieel op basis van de totale biomassa in Nederland.

 Wanneer ook met andere (nog in ontwikkeling zijnde) technieken rekening wordt gehouden, zoals bijvoorbeeld vergasssing van droge biomassa, komen de onderzoekers uit op een maximale capaciteit van 1,4 tot 1,7 miljard m3 in 2030. Dit is niet voldoende om de totale gevraagde hoeveelheid gas te kunnen voldoen.

Er zijn echter nog andere mogelijkheden om extra groen gas te verkrijgen. Zo kan er bijvoorbeeld biogas geïmporteerd worden uit het buitenland. In warme landen is er niet zo veel nodig om huizen te verwarmen als in Nederland, deze landen zouden indien ze de capaciteit hebben hun overtollige biogas aan landen als Nederland kunnen verkopen.

Disclaimer: Deze blogpost bevat algemene informatie en is niet bedoeld als professioneel advies. Raadpleeg altijd een deskundige voor specifiek advies over energiebronnen en duurzame oplossingen.

Interessant? Deel dit Artikel!
Thomas van Hooft
Thomas van Hooft

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *