Wat is het verschil tussen diesel en benzine?

Je gebruikt ze hoogst waarschijnlijk wekelijks of misschien wel dagelijks; diesel of benzine. Dit zijn namelijk de twee meest gebruikte brandstoffen die je kunt tanken bij de benzinepomp, maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen de twee brandstoffen? Hoe worden ze gemaakt, hoe werken de verschillende motoren, hoe komt de prijs van beide brandstoffen tot stand? In dit artikel krijg je antwoord op de ‘brandende vraag’ wat is het verschil tussen Diesel en Benzine?

Wat is Diesel?

Diesel, ook wel dieselolie genoemd, is net als benzine een mengsel van koolwaterstoffen. Het aantal koolwaterstoffen van diesel varieert tussen 8 en 12 (bron). Diesel wordt gewonnen uit aardolie en wordt gebruikt als brandstof voor dieselmotoren. Het is vernoemd naar de uitvinder van de dieselmotor, Rudolf Diesel. 

Het belangrijkste kenmerk van Diesel is dat het zelf ontbrandend is, mits er genoeg zuurstof (en druk) aanwezig is. Een dieselmotor werkt op het principe van zelfontbranding van de dieselolie om zo energie te creëren in de verbrandingsmotor. Diesel heeft een relatief hogere energiedichtheid dan benzine. Dit betekend dat je meer kilometers kunt rijden op 1 Liter diesel vergeleken met benzine.

Diesel heeft doorgaans een wat minder goede reputatie omdat het niet de meest milieuvriendelijke brandstof is. Er zijn veel initiatieven om het gebruik van diesel te verminderen. Echter, diesel is de komende jaren nog niet weg te denken uit ons energiesysteem, voornamelijk omdat het een onmisbare brandstof is voor vele toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagens, treinvervoer of scheepvaart.

Wat is Benzine?

Het grootste gedeelte van de auto’s op de Nederlandse wegen rijden op benzine. Het grootste verschil tussen benzine en diesel is dat benzine niet zelf ontbrandend is. Benzine bevat doorgaans koolwaterstoffen met 4 tot 8 koolstofatomen, iets minder dan diesel. Hierdoor werkt de benzinemotor net wat anders dan de dieselmotor. Een benzinemotor bevat een ontstekingsmechanisme in de vorm van bougies. Deze bougies ontsteken het benzinemengsel met een vonkje zodat er druk ontstaat op de zuiger. 

Benzine wordt opgedeeld in euro 95 en euro 98. Veruit de meeste auto’s rijden op euro 95, enkel oudere auto’s of sportauto’s kunnen wel eens op euro 98 rijden. Het verschil hierin zit hem in de klopvastheid ofwel de mate van de ontbrandbaarheid van de benzine. Euro 98 heeft een hogere klopvastheid (uitgedrukt in het octaangetal) wat betekend dat het minder snel ontbrandt dan euro 95.

Hoe worden Diesel en Benzine gemaakt?

Diesel en benzine worden beide geproduceerd vanuit aardolie. Beide brandstoffen worden gemaakt in een olieraffinaderij met behulp van een scheidingsproces genaamd destillatie. Hierbij wordt de aardolie verhit en de verschillende componenten (koolwaterstoffen) worden gescheiden op basis van hun kookpunt. 

Diesel bestaat vooral uit de zwaardere fracties (hoger kookpunt), daar waar benzine voornamelijk bestaat uit de lichtere fracties (lager kookpunt) van aardolie. Nadat de benzinefractie is gedestilleerd, wordt deze nog verfijnd met processen zoals kraken en reforming om ervoor te zorgen dat de benzine voldoet aan de juiste specificaties.

Diesel wordt na het scheiden ook nog verder verwerkt om bijvoorbeeld de hoeveelheid zwavelverbindingen te verminderen met behulp van hydrodesulfurisatie (HDS). Dit zorgt ervoor dat de uitstoot van zwaveloxide (SOx) wordt verminderd, wat weer een positief effect heeft op het milieu. De totale ruwe olie en raffinagekosten van Diesel zijn ongeveer 31% van de totale literprijs, die van benzine zijn wat lager, namelijk 23%.

Zijn Diesel en Benzine uitwisselbaar?

Het is niet mogelijk om diesel en benzine uit te wisselen in je voertuig. Dit komt omdat er zoals gezegd verschillende verbrandingsmotoren gebruikt worden. Benzine heeft een ontstekingsmechanisme nodig voor zijn ontbranding, diesel niet omdat dit al zelf ontbrandend is. 

Wanneer je per ongeluk benzine in een dieselmotor tankt kan je dieselmotor veel schade oplopen. Diesel is wat dikker dan benzine en heeft tevens een smerende functie. Zelfs wanneer je een kleine hoeveelheid benzine mengt met diesel, kan de smerende werking van de diesel al onvoldoende worden waardoor het brandstofsysteem schade oploopt. 

Wanneer je er op tijd achter komt en je motor nog niet hebt gestart is het zelfs onverstandig om je contact om te draaien om hem aan de kant te zetten. Dit komt doordat het brandstofsysteem dan al begint te werken en druk opbouwt in het injectiesysteem.

Het is minder problematisch om diesel in een benzinemotor te tanken. In dit geval zal de motor namelijk gaan pruttelen en vervolgens stoppen. Het zal verder geen grote schade veroorzaken aan je motor, in het ergste geval moeten de bougies vervangen worden omdat ze zijn natgespoten met onverbrande diesel. Diesel is, zeker in een benzinemotor met lagere druk, minder brandbaar dan benzine. Wanneer er een kleine hoeveelheid diesel in de benzine terecht gekomen is, zal de motor slechter lopen en gaan roken, maar mogelijk kan de motor na 1 à 2 tankbeurten weer prima lopen.

Is Diesel goedkoper dan Benzine?

Diesel is aan de pomp vaak per liter goedkoper dan benzine. De uiteindelijke prijs die we betalen voor onze brandstof en de daadwerkelijke verbruikskosten van het voertuig hebben echter met verschillende factoren te maken. 

Factoren die van invloed zijn op de prijs die we betalen zijn; de ruwe olieprijs en raffinagekosten, accijns, exploitatiekosten en BTW. De wegenbelasting van diesel auto’s ligt tevens hoger dan van benzine auto’s. Je zou het misschien niet verwachten, maar dit heeft niet te maken met de uitstoot. Het heeft vooral te maken met het feit dat er meer accijns worden betaald op benzine (46% van literprijs) ten opzichte van diesel (35%), en de overheid hiervoor wil compenseren. 

Daarnaast heeft het ook te maken met het gewicht van het voertuig, diesel voertuigen zijn namelijk zwaarder dan benzine. Elektrische auto’s hebben hier echter geen last van. Deze zijn namelijk relatief zwaar, maar hiervoor betaal je tot en met 2024 geen wegenbelasting. Daarna wordt de wegenbelasting waarschijnlijk in stappen ingevoerd. Op deze manier wordt elektrisch rijden door de overheid gestimuleerd.

Samenvatting

Diesel en benzine zijn weldegelijk verschillende brandstoffen met verschillende eigenschappen en kosten. Het grootste verschil tussen diesel en benzine zit hem in de chemische samenstelling van de brandstof. Diesel bevat zwaardere koolwaterstoffen, met hogere energiedichtheid dan benzine. 

Diesel is zelf ontbrandend, benzine heeft een vonkje nodig om te verbranden. Hierdoor werkt de verbrandingsmotor voor beide brandstoffen verschillend. Zowel diesel als benzine worden gemaakt in een olieraffinaderij door destillatie van aardolie. Nadat ze gescheiden zijn, worden ze nog op hun eigen manier afgewerkt totdat ze aan de juiste brandstofspecificaties voldoen. Denk hierbij aan het verwijderen van zwavelverbindingen of toevoegen van additieven om de prestaties en duurzaamheid van de brandstoffen te verbeteren.

Prijstechnisch zitten er ook verschillen tussen beide brandstoffen. Deze verschillen zijn echter afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij aan de prijs van ruwe olie en raffinaderij, accijns, BTW, opslag en transportkosten. Maar ook vraag en aanbod speelt hierbij een rol.

 

Disclaimer: Deze blogpost bevat algemene informatie en is niet bedoeld als professioneel advies. Raadpleeg altijd een deskundige voor specifiek advies over energiebronnen en duurzame oplossingen.

Interessant? Deel dit Artikel!
Thomas van Hooft
Thomas van Hooft

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *